Giudicarie.com

il quotidiano delle Giudicarie

Lun08032020

Last update12:45:14 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
orchidea festa della donna

Festa della donna

Eva

Ti... i t'à pensada e i t'à fat per n'altro:

'l tó corpo, 'l tó cò, 'l tó cór

i l'à 'nventadi per nar a far compagnia a 'n màs-cio...

Epure... anca ti i t'à fata come ti

e i t'à dat vergót de ti e de sól tó

perchè 'n cò e 'n cór nó i pól mai èsser de quei altri;

noàltre podóm usarli - 'l cò e 'l cór - per quei altri

ma l'è 'mpossìbil dàrghei

perché l'òm e la dòna - tute le dòne e tuc i òm -

i è 'n Sól, i è na Stéla che gira da èi sói

ànca se sempre 'nsèma a 'n mùcio de altri Sói e de altre Stéle...

*

Eva; apéna te è dravèrt i tó òc

te è dovèst vardàr 'ntà i òc de n'altro...;

apéna 'l tó cò l'à scominzià a pensàr

prima che a ti te è pensà a l'òm che i t'éva preparà...;

e 'l tó cór, amò a le prime batude,

'l sa 'mpienì de 'n bé' dat, invéze che ciapà...

Come èt fat, dopo,

a serarte dént de ti per cercarte e per sentirte ti?

Ghe dev'èsser sta 'n momént

che te t'è sentìda ti sóla - ti sóla con ti -

senza dipènder da negùgn:

en moment 'ncantà de n'Eva senza Adamo.

En momént córt, durà forse 'l témp de 'n pensér...

perchè quasi sùbit i t'à mèss n'altro cór arént a 'l tó,

n'altro laór vif dént de ti:

e i tó pensér e 'l tó bé' nó i è stadi pu tó:

amó na 'òlta i tó òc e 'l tó cór

i è stadi per vergùgn altro...

*

Forse l'è per quèl che l'òm nó l'è na dòna

e la dòna nó l'è n'òm;

quan che sóm sói dént de noàltre - noàltre sói con noàltre -

l'òm l'è bó' de desmentegàrse de tuc e de tut,

ma la dòna,

per tant che la faga per sentirse sól èla con èla e come èla,

la sent sempre na gós legera che la le ciama,

la próva sempre la malinconia de 'n bé' da podér dar...

*

Eva; sét bóna de sentìrte ti - ti come ti -

senza che negùgn ghe mèta 'l nass entà i tó mistér?

Ti, sola con ti, cól tó gran cór dravèrt dinànc al Cél...