Festa della donna

... come na giòstra da montarghe su

Ma i òm éntàl mondo

i à missià su tut

e ànca la dòna i la rebaltada

e i à volèst na bàmbola

da giugàr e da far giràr

come na giòstra da montarghe su.

I gà fat i bèi vestiti

i l'à 'ncolorìda e pituràda

e gà 'nventà i tópless

i bòdy e i stivài;

e pò i l'à mèssa 'n vedrìna

per comprarla e vénderla

come 'n giugàtol, én laór da gnént!