Festa della donna

Se mi ghé sò al mondo l'è perché na brava dòna - me Mama - l'à gà volèste bé' a mé pupà, di Mario Antolini Muson

Mi sò 'n pòro òm

ma se mi ghé sò al mondo

l'è perché na brava dòna - me Mama -

l'à gà volèste bé' a mé pupà

e l'à m'à fat vegnér al mondo.

"Dòna" vorìa dir sol "Mama":

na cadéna 'nfinita de mame

che l'una dopo l'altra, per amór,

le à volèst portàr dént de èle

el "dono de Dio" pù grant del mondo:

en bagài, én putèl, n'òm,

o na bagàia, na putèla, na dòna!

Questa l'è la dòna de tuč

e l'è perfìn deventada la... "Madòna"!